Met een geschilderden Band
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

November 15, 2022 Harold Tor-Daenens

Met een geschilderden Band

Kleine Bloemen, kleine Bladen
Strooien mij met lichte Hand
Goede jonge Lentesgoden
Dartelend op een luchtig’n Band.

Zephyr, neem het op dijn Vleugel,
Gooi het over mijn Liefdes Kleed!
Ende zo treedt zij voor den Spiegel
In al van haere Vrolijkheid.

Ziet met Rosen zich omringen,
Zelf een Roos in Ochtend vroeg;
Geef mij een Blik, geliefde Leven!
Ende ik ben beloondt genoeg.

Voel wat dat Hart ondervindt,
Bied mij aen dijn zachte Hand,
Ende de Band dat ons verbindt,
Is geen zwakke Rosenband!

 

*Vertaling van “Mit einem gemalten Band” (1771) van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).