January 1, 2011 Harold Tor

Oud Leuven: #9 Vrauwenbroeders Boogarden

Naam op de kaart: Vrauwenbroeders Boogarden
Andere oude namen: Sinte Viven Gasthuyse, Sint-Genovevagasthuis
Huidige naam: Miniemenklooster en -instituut

Er was misschien een fout in de kaart.
De Vrouwebroeders waren mannelijke leden van de kloosterorde van Onze-Lieve-Vrouwe van den Berg Karmel, dus Karmelieten. Maar er is nooit op deze locatie een Karmelietenklooster geweest.
Integendeel was de tweede deel van de naam juist: een begard is een mannelijke versie van een begijn. Er was hier in de jaren dertien-honderd een ‘bedehuis dat was opgetrokken door de heren van “Oppendorp” en ook toegankelijk was voor de omwonenden‘ (Bron)

Op de locatie van het instituut stonds reeds in 1356 een heiligdom voor Sint Généviève. Een kapel met hierin relieken is bewaard gebleven. (Bron)

De juiste stichtingsdatum van deze liefdadigheidsinstelling is onbekend; de oudste vermelding van gasthuis en kapel dateert van 1357. Volgens A. Meulemans echter bestond de kapel mogelijk reeds vroeger.

In 1545 werden de bezittingen samengevoegd met die van het Sint-Laurentiusgasthuis in de Brusselsestraat en werd het Sint-Genovevagasthuis gesloten. Heropend in 1564 op vraag van de officiaal van de bisschop van Luik, werd het echter in 1576, op de kapel na, opnieuw gesloten. In 1644 werden de gebouwen tijdelijk ter beschikking gesteld van Jacques Santvoort, doctor in de rechtsgeleerdheid en deken van het Sint-Jacobskapittel, die er een weeshuis in onderbracht en het complex in 1656 overdroeg aan de paters miniemen. Deze bedelorde was in 1435 door de Heilige Franciscus van Paula gesticht onder de naam eremieten van de Heilige Franciscus van Assisi in Calabrië. Vanuit hun moederklooster in Amboise breidde de orde zich snel uit over Frankrijk en Spanje en later ook naar de Zuidelijke Nederlanden. (Bron)

Het is ook belangrijk te merken dat de paters miniemen alleen NA de publicatie van de kaart naar deze locatie verhuisden. Tussen de hersluiting van het Sint-Genvevagasthuis in 1576 en het gebruik van de gebouwen door Santvoort in 1644, waren de Karmelieten daar?

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: