January 11, 2011 Harold Tor

Oud Leuven: #5 S. Quintens kerck

Naam op de kaart: S. Quintens kerck
Andere oude namen: ecclesia Sancti Quintini de Hovis
Huidige naam: Sint-Kwintenskerk

De Sint-Kwintenskerk in Leuven is een kerk in Brabantse hooggotische stijl uit 1450. De kerk is gelegen aan de Naamsestraat, dicht bij de kruising met de ring van Leuven.

De oudste kerk in de wijk Ten Hove was een kapel in romaanse stijl waar nu enkel nog een torenbasis van bewaard is gebleven. Deze kapel was vermoedelijk uit de 11de eeuw, uit de tijd van Lambert I van Leuven. (Bron)

Op de ‘Waayberg,’ de heuvel waar zich de huidige gotische kerk bevindt, was er reeds omstreeks 1015 een kleine kapel en vanaf 1180 een maas-romaans kerkje toegewijd aan Sint Kwinten.
In 1252, toen Leuven met vier ‘buitenparochies’ werd uitgebreid, werd Sint-Kwintens een parochiekerk. Later werd ze vergroot en voorzien van een toren. Midden de 15de eeuw werd ze geleidelijk afgebroken en, op de toren na, vervangen door de huidige kerk. (Bron)

De oudste delen van de kerk zijn de onderste geledingen van de westtoren en de aanleunende zijbeuken, gebouwd in de eerste helft van de 13de eeuw. Uit vergelijkend onderzoek van de steenhouwtechnieken blijkt dat het koor van de huidige laatgotische kerk werd aangezet in het begin van de 15de eeuw en niet omstreeks 1450 zoals voordien werd aangenomen. (Bron)

In de 15de eeuw werd van 1440 tot 1450 de gotische kerk gebouwd die Justus Lipsius in zijn werk Lovanium uit 1605 zou beschrijven als de mooiste van de Leuvense kerken. Doordat de oorspronkelijke toren niet werd afgebroken, heeft het schip van de Sint-Kwintenskerk nooit de oorspronkelijk geplande lengte gekend. Een nieuwe toren werd pas in de 19de eeuw op de basis van de oude toren gebouwd. In 1937 werd de kerk bij Koninklijk Besluit beschermd als monument. Van 1967 tot 1970 werd de kerk grondig gerestaureerd. Daarbij werden in 1970 nieuwe glasramen geplaatst ontworpen door Michel Martens. (Bron)

Leave a Reply

%d bloggers like this: