January 1, 2011 Harold Tor

Oud Leuven: #7 Predicheeren Coll. Oratorium

Naam op de kaart: Predicheeren Coll. Oratorium
Andere oude namen: –
Huidige naam: Onze-Lieve-Vrouw-ten-Predikherenkerk

De Onze-Lieve-Vrouw-ten-Predikherenkerk is de oudste gotische kerk in Leuven. Het was ook een van de eerste gotische kerken van België. Op de locatie bevond zich voorheen een residentie van de hertogen van Brabant. De kerk was oorspronkelijk de kloosterkerk van de dominicanen, ook bekend als predikheren, vanwaar de naam van de kerk. Met de bouw van de kerk werd in 1234 begonnen. (Bron)

In het noorden kwam de grens van het kloosterdomein overeen met het tracé van de huidige Onze-Lieve-Vrouwstraat. Behalve de kerk is van het Leuvense dominicanenklooster een deel van de oostelijke kloostervleugel en een oostelijke annex die de straat overspant (Sint-Annastraat 2) overgebleven. De ligging en de omtrek van de kloostertuin is nog herkenbaar in de tuinen van de huizen aan de Onze-Lieve-Vrouw- en Sint-Annastraat, waarin zich nog verschillende bouwresten van het klooster bevinden. (Bron)

In de kerk bevindt zich onder andere edelsmeedwerk uit de 16e en 17e eeuw en een restant van het praalgraf van hertog Hendrik III van Brabant en zijn echtgenote Aleidis van Bourgondië (late 13e eeuw). Dit bevond zich in de hertogelijke kapel, in de meest oostelijk travee van de noordbeuk. In het begin van de 17de eeuw werd ze omgevormd tot kapel van de Rozenkrans en in 1764 zelfs geheel ontmanteld.

In de 19de en de 20ste eeuw was dit een parochiekerk. (Bron)

De restauratie was anno 2008 achter de rug en de kerk wordt gebruikt als auditorium van het Leuvense cultureel centrum 30CC. (Bron)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: