January 1, 2011 Harold Tor

Oud Leuven: #11 Iesuiten cloost. en collegie

Naam op de kaart: Iesuiten cloost. en collegie
Andere oude namen: –
Huidige naam: Sint-Michielskerk

De huidige Sint-Michielskerk staat op een vormalige Jezuïetenkerk, die op de oude kaart staat.

De eerste Jezuïeten kwam aan in Leuven in 1542, pas twee jaar na de stichting van de orde. Achter hun kerk op deze locatie stichtte ze ook een college, die tot ‘Collegium Veteranorum’ werd herbestemmt door de opheffing van de jezuïetenorde in 1773.

Een van de Zeven Wonders van Leuven: Het altaar buiten de kerk
De huidige Sint-Michielskerk is ontworpen door Pater Willem Van Hees/Hesius en gebouwd in de periode 1650-1671. (Bron) Pater Van Hees schiep een waar barok kunstwerk: “Deze kerk is, naer de eenparige getuigenis der reizigers, de schoonste van al de kerken welke de Jesuiten, niet slechts in België, maer tevens in geheel Europa en America, gesticht hebben“. De gelijkenis met een altaar zou zo frappant zijn —zelfs de H. Hostie is bovenaan afgebeeld— dat dit een waar ‘altaar buiten de kerk‘ is. Ook valt de kerk erg op tussen de vele gotische kerken van Leuven. (Bron)

Maar deze kerk is niet dezelfde Sint-Michielskerk, die een andere van de zeven wonderen van Leuven was. De oude romaanse Sint-Michielskerk stond naast en op de Hoelstraatpoort – vandaag op de Tiensestraat aan de ingang van de Sint-Donatuspark.

Leave a Reply

%d bloggers like this: