January 1, 2011 Harold Tor

Oud Leuven: #13 Charthreusen

Naam op de kaart: Charthreusen
Andere oude namen: –
Huidige naam: Kartuizerklooster, Kartuizerij

Het kartuizerklooster is een van de verborgen parels in Leuven. Verscholen achter een lange rij huizen bevinden zich de restanten van de vergane glorie van de Leuvense kloosterorde van de kartuizers, gesticht in de vijftiende eeuw.

Op 19 december 1486 kocht Woutier Watelet/Walter van Waterleet, kapelaan van hertog Karel de Stoute, scholaster aan de collegiale Sint-Goedelekerk te Brussel en kanunnik aan het kapittel van Sint-Pieter te Leuven, voor de som van 1100 florijnen het domein ‘Redingen’ aan. Dit landgoed dat Watelet/Waterleet overkocht van Renier Wytvliet was gelegen binnen de Leuvense stadsmuren, nabij de Sint-Jacobskerk en de huidige Tervuursevest. Met deze laat vijftiende-eeuwse transactie neemt de stichtingsgeschiedenis van het Leuvense kartuizerklooster een aanvang. (Bron)

Na de eerste restauraties verkocht Thiéry in 1917 het complex aan de kapucijnen die er in 1921 hun intrek namen. Zij hadden voordien hun klooster in de Schapenstraat te Leuven.

De K.U.Leuven kocht het 15de-eeuwse, beschermde pand en laat nu een studie uitvoeren naar hoe de site kan ingevuld en uitgebreid worden. De universiteit zou nieuwbouwblokken en een ondergrondse parking willen. Maar dat zien de buurtbewoners niet zitten. Ze richtten een actiecomité op en startten met een petitie die tot nu toe 656 handtekeningen opleverde. (Bron)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: